Store Heddinge

Sidste etape af Sjællands nye universitetshospital udbydes

Ny sterilcentral skal på sigt være fuldautomatiseret. Det skal byggeriet, som står klar i 2022, tage højde for.

Som en del af byggeriet til det kommende Universitetshospital i Køge opføres en sterilcentral, hvor udstyr til operationerne rengøres og steriliseres. Sterilcentralen klargøres til at kunne fuldautomatiseres. Udover en høj effektivitet vil dette også betyde et forbedret arbejdsmiljø.

Sterilcentralen bliver den sidste bygning, der udbydes som en del af det store hospitalsprojekt.

– Udbuddet er den sidste af de i alt syv store totalentrepriser i vores kvalitetsfondsprojekt. Det betyder, at vi snart har en høj sikkerhed for, at vi får de funktioner, vi har behov for inden for den økonomiske ramme, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Designet til fremtiden

Transporten af urent og rent udstyr fra og til hospitalets operationsafsnit sker allerede i dag med transport-robotter, der afleverer udstyret direkte på operationsgangen.

– Det fremtidige hospital bygges til fremtidig teknologi, hvor transportopgaver automatiseres i stort omfang. Dette er særligt vigtigt i sterilcentralen, hvor leverance af steriliseret udstyr til operationerne uden forsinkelser er afgørende for patientsikkerheden, siger projektdirektør Helle Gaub.

To særskilte totalentrepriser

Sterilcentralen udbydes i to særskilte totalentrepriser: Dels maskinleverancen, der omfatter udstyr og maskiner til sterilcentralen. Og dels de bygningsmæssige arbejder, som indeholder projektering og udførelse af de bygningsmæssige rammer, tekniske anlæg og et fuldautomatiseret højlager til sterilcentralen.

Disse to totalentrepriser udbydes med en mindre forskydning, således at maskinerne bliver bestemmende for udformning af bygningen og design af de tekniske anlæg. Sterilcentralen opføres så den er forberedt til at kunne automatiseres i endnu højere grad.

Vejledende budgetramme for den samlede bygnings- og maskin¬leverance er 68 mio. kr. Sterilcentralen forventes at stå færdig i efteråret 2022.

Udbuddet blev mandag behandlet og godkendt i Regionsrådet.

Baggrund
• Det nye Sjællands Universitetshospital i Køge samler og styrker regionens højt specialiserede behandling til gavn for alle borgere i Region Sjælland.
• Det opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital i Køge.
• Det tages i brug i etaper fra 2021 og står færdigt i 2024.

Kommentarer