Store Heddinge

Region Sjælland indgår partneraftale med Aleris Hamlet

Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, og Nis Alstrup, administrerende direktør for Aleris Hamlet, underskrev aftalen tirsdag. (Foto af Gert Ellegaard)

Regionen har indgået en aftale om udredning og behandling af patienter på privathospitalet Aleris Hamlet. Det skal sikre gode patientforløb, mest sundhed for pengene og en tæt samarbejdspartner i situationer, hvor Region Sjællands egne sygehuse ikke kan nå at behandle borgeren indenfor garantierne.

Borgerne i Region Sjælland skal udredes til tiden og have behandling af høj kvalitet, også når regionens egne sygehuse ikke kan overholde ventetidsreglerne. Region Sjælland har derfor indgået en partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris Hamlet. Det skal bidrage til at sikre, at borgerne får, hvad de har krav på, så de udredes og behandles inden for de lovfæstede ventetidsregler.

Aftalen giver regionen én fast samarbejdspartner på de områder, hvor regionen har brug for det.

– Vi har valgt at lave en samarbejdsaftale med én udbyder for at sikre gode patientforløb i rette tid og af høj kvalitet for patienterne, også når de er på et privathospital. Derudover handler det om at få mest sundhed for pengene, og det bidrager aftalen til. Samtidig giver det tryghed og sikkerhed hos det kliniske personale, fordi de har en mere direkte adgang til dialog og samspil med deres kollegaer hos vores samarbejdspartner, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Formålet med aftalen er ikke at øge forbruget af privathospitaler men i stedet at sikre et tæt samarbejde om de patienter, der bliver henvist fra regionens sygehuse. På den måde omlægger og strømliner regionen sit forbrug af privathospitaler til i udgangspunktet at foregå på Aleris Hamlet.

Udvider det gode samarbejde

Region Sjællands brug af privathospitaler var i 2018 tæt på 30.000 henvisninger til en samlet værdi på omkring 225 millioner kroner. Regionens forventning er, at Aleris Hamlet vil kunne tage sig af størstedelen af de patienter, som Region Sjælland har behov for at henvise.

– Vi er rigtig glade for, at vi har vundet udbuddet, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Region Sjælland. Vi er overbeviste om, at samarbejdet er det rette for begge parter og ikke mindst for patienterne. Samarbejdet giver en større forudsigelighed i arbejdet og bedre muligheder for at planlægge, og dermed skaber vi sammen bedre patientoplevelser og patientforløb, siger Nis Alstrup, administrerende direktør for Aleris Hamlet.

Planen om at indgå en samarbejdsaftale blev vedtaget i regionsrådets budgetaftale for 2019. Aleris Hamlet har vundet udbuddet for den aftale, og den omfatter en lang række specialer, konkrete ydelser og forløb. Aleris Hamlet har hospitaler over hele landet, men patienter fra Region Sjælland vil fortrinsvis blive behandlet i Ringsted og Søborg.

Fakta:

Partnerskabsaftalen gælder inden for følgende specialer:
Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.

Aftalen er ikke eksklusiv. Det vil sige, at Region Sjælland til enhver tid kan indgå i samarbejder med andre leverandører både offentlige og private.
Aftalen indeholder ikke krav om minimumsforbrug. Det betyder, at Region Sjælland ikke har forpligtet sig til at bruge et på forhånd fastsat beløb.

Kommentarer