Navnenyt

Nyt bestyrelsesmedlem i DLF AmbAs bestyrelse

Lars Korsholm Hansen (45) er på generalforsamlingen i DLF AmbA den 29. oktober 2019 fritvalgt for området øst for Storebælt DLFs bestyrelse.

Han afløser inspektør Mogens Worre-Jensen fra Vallø Stifts Landbrug, der ikke ønskede at genopstille. Mogens Worre-Jensen har været medlem i DLFs bestyrelse siden 1998.
Lars Korsholm Hansen bor på Egedesgaard ved Frøslev på Stevns med sin samlever Eva Stoltze og to børn på fem og syv år. Af de 475 ha dyrkes omkring en tredjedel med engrapgræs, hvidkløver, rødsvingel og strandsvingel. Lars har været delegeret i DLF siden 2011 og siddet i bestyrelsen for Østdansk Landboforening siden 2012. Derudover har han siden 2015 været formand for den lokale frøavlerforening og medlem af bestyrelsen i Frøsektionen.

Nu træder Lars Korsholm Hansen ind i den ni mands store bestyrelse i DLF, der i 2018/19 omsatte for 5,3 mia. kr. og har godt 2.000 ansatte i 22 lande.

Kommentarer