Store Heddinge

Musik til ulempe i hele politikredsen

I det seneste døgn har politiet registreret ni anmeldelser om musik til ulempe for de omkringboende.

Anmeldelserne har været fordelt over hele politikredsen og såvel i de sene aftentimer som lidt senere på natten. Kendetegnende for anmeldelserne har det været, at der har været tale om unges fest – nogle gange også studenterfester – både i privat regi og i det offentlige rum.

Politiet har med baggrund i anmeldelserne ikke sigtet nogen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens regler om, at benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende ikke må være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Det gode vejr og det faktum, at sommerferien ikke har ramt alle endnu, er nok en væsentlig årsag til de forholdsvist mange anmeldelser.

Politiet opfordrer dem, der vil afholde en fest for de unge (studenter?), at man forinden underretter naboerne, så de er adviseret. Hvis man føler sig generet af for høj musik, opfordres man til at kontakte festarrangøren og via dialog få fundet en løsning, som alle kan være tilfredse med. Ulempe-begrebet kan politiet ikke måle på en skala, hvorfor det for den enkelte borger måske kan være svært at forstå, at politiet ikke standser enhver fest med for høj musik, selv om politiet kan forbyde benyttelsen af f.eks. musikanlæg.

Kommentarer