Livsstil og forbrug

Mindre kassetænkning, mere faglighed

Kommunerne bruger årligt mange hundrede millioner kroner på anbringelser. Det er ofte unge mellem 15 – 23 år, som har været udsat for omsorgssvigt, er blinde/svagsynede, har diagnoser som f.eks. ADHD.

Indsendt af John Wennerwald. Regionsrådskandidat i Region Sjælland og byrådskandidat i Solrød Kommune for Socialdemokratiet.

Fællesnævneren er, at de har svært ved at begå sig i sociale sammenhænge.

De seneste år har der været en række meget tragiske hændelser, hvor beboere på bosteder har angrebet personalet. Det sker på trods af, at alle bosteder bliver kontrolleret af Socialtilsynet, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienterede tilsyn.

Årsagen til de mange overfald skal måske findes i processen, hvor bostederne bliver valgt; Når kommunerne vælger bosted, sker det bl.a. ud fra krav om faglighed og økonomi, og så opstår der en konkurrencesituation, hvor de kommunale, regionale eller private aktører byder sig til for at vinde opgaven. Kommunerne forhandler dermed med bostederne om det billigste og bedste bosted – og i den proces kan fagligheden blive presset.

Jeg erkender at området koster mange penge, men kommunerne og bostederne bør tage ansvar for anbringelserne og sørge for høj faglighed. Det er tydeligvis ikke tilstrækkeligt at dække sig ind under en godkendelse af Socialtilsynet.

Vores svage medborgere har ikke brug for kassetænkning, men for kvalitet og høj faglighed.

Kommentarer