Store Heddinge

Læger går ned med stress pga. Sundhedsplatformen

En ny brugerundersøgelse bekræfter overlægernes holdning om at Sundhedsplatformen bør skrottes.

2 ud af 3 læger er i flg. undersøgelsen utilfredse eller stærkt utilfredse med Sundhedsplatformen og formanden for Det regionale overlægeråd mener at det vil betyde at flere læger vil gå ned med stress eller gå på pension før tid. Det vil betyde dårligere behandling af syge og især sårbare patienter og skal samtidig ses i lyset at der i forvejen er mangel på læger i regionen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke politisk opbakning til at skrotte Sundhedsplatformen og holdningen er at den skal have mere tid før den vil komme til at fungere og folks utilfredshed vil forsvinde. Forventningen er 2-3 år endnu.

Kommentarer