Land og by

Konference om synlig læring på stevnsskolerne

Stevnsskolerne har de sidste to år arbejdet målrettet med læringsmål.

Nu arrangeres en konference den 21. januar i Strøbyhallen, hvor den internationalt anerkendte pædagogiske praktiker og forsker, James Nottingham, fortæller om synlig læring.

– Vi vil gerne give lærere og pædagoger viden og redskaber til hele tiden at udvikle deres praksis, så eleverne får lyst, mod og evne til at lære og udvikle sig hele livet’, fortæller Skoleleder Dorte Ritz Nissen, og tilføjer:

– For at skabe størst mulig læring, er det vigtigt, at eleverne selv ved og har fokus på, hvad de skal lære, og hvorfor de skal lære det. Det er også vigtigt, at der er fokus på, hvordan den enkelte elev udvikler sig. Det handler altså ikke kun om, hvor gode karakterer eleverne scorer, men i højere grad om, hvor stor progressionen er – hvor stort fremskridt den enkelte elev gør.

– Vi har de sidste par år arbejdet med at opstille læringsmål for eleverne – for at rette fokus på elevernes læring, og det vil vi gerne blive endnu skarpere på. Det kan James motiverende og lærerige foredrag hjælpe os med, slutter Dorte Ritz Nissen.

Synligt lærende elever:

  • Forstår, at læring er en proces – fokus er på at de lærer at lære
  • Tør at tage chancer og begå fejl – de ved, at de lærer af det
  • Er nysgerrige og tager en udfordring op – de ved, at de udvikler sig ved at gøre sig umage

Synlig læring tager udgangspunkt i professor John Hatties forskning om, hvad der virker bedst i undervisningen. På konferencen fortæller James Nottingham om sine praktiske erfaring og forskning i synlig læring.

På konferencen deltager alle lærere og pædagogisk personale på stevnsskolerne. Herudover har vi også inviteret skolebestyrelserne, børneudvalget, Danmarks Lærerforening, BUPL og gæster fra andre kommuner.

Læs mere om konferencen.

Efter konferencen

På skolernes personalemøder lige efter konferencen evalueres dagen og drøftes, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med den synligt lærende elev. Her samles alle input op og lærerne forholder sig til ud-formning af det fremtidige arbejde.

Kommentarer