Store Heddinge

Ingen penge til at renovere lokaltogets slidte skinner

Fra 15. december skal lokalbanen sætte farten ned grundet slidte togskinner. Region Sjælland har meddelt at de i budgettet ikke har penge til renovation af skinnerne. Det estimeres at der skal bruges imellem 440 – 550 millioner til renovation.

Region Sjællands regionsformand Heino Knudsen (S) har planer op at søge hjælp hos regeringen og Folketinget.

Der har været mange negative reaktioner på den nødvendige beslutning om at nedsætte farten og mindske antallet af afgange i døgnet. Heriblandt Stevns Kommunes borgmester Anette Mortensen (S)

Kommentarer