Husk til dem der har Ejendom

Du skal betale ejendomsværdiskat og grundskyld, hvis du ejer en bolig. Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Nyt – Indbetalingskort er ikke vedlagt ejendomsskattebilletten 2018

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice vil du modtage et indbetalingskort ca. 14 dage før betalingsdatoen.

Ejendomsskatten betales 2 gange om året

  • 1. rate forfalder den 1. februar med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. februar
  • 2. rate forfalder den 1. august med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. august

Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort fra Opkrævningsafdelingen, ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdag til 1. og 2. rate.

Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, vil den automatisk blive betalt. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet fremgår af din betalingsoversigt og at beløbet er betalt til Stevns Kommune.

HUSK altid at tjekke din digitale postkasse. Med mindre du er fritaget for brugen af Digital Post, er det der du får opkrævningen.

Betaler du ejendomsskatten for sent, skal der beregnes renter. Hvis vi udsender rykker for betalingen, opkræver vi et gebyr på 250 kr.

Ny indefrysningsordning på grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning som gælder for årene 2018-2020. Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018.

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis du ejer fast ejendom, og grundskylden stiger med mere end kr. 200 pr. ejer. Hvis du er omfattet af ordningen får du en ny ejendomsskattebillet efter den 5. juni 2018, hvor du kan se indefrysningsbeløbet. Hvis du ikke  modtager en ny ejendomsskattebillet, er du ikke omfattet af ordningen.

Indefrysningen er rentefri til og med år 2020.

Kan jeg betale stigningen nu, hvis jeg ønsker det?

Du kan ikke udtræde af indefrysningsordningen og frivilligt betale stigningen på grundskylden.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Hvis du sælger dit hus, så vil Stevns Kommune opkræve den indefrosne grundskyld af dig.

Kan jeg komme ud af ordningen?

Den nye indefrysningsordning er midlertidig, og løber indtil 2020. Ordningen bliver fra 2021 ændret til en fast ordning. I forbindelse med ændring fra midlertidig til fast ordning, kan du udtræde af ordningen. Hvis du vælger at udtræde af ordningen, så skal den indefrosne grundskyld betales.

Hvad hvis jeg vælger at fortsætte i den faste ordning?

Vælger du at forblive i ordningen, så skal du først indfri den indefrosne grundskyld, når du sælger ejendommen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale renter af den saldo, der står som indefrossen.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Kommentarer