Store Heddinge

Fuldt hus til Grundlovsfest på Stevns

Se billedserie

På Gymnastikefterskolen Stevns blev grundloven fejret i flot vejr og med skolen fyldt med gæster. En summende sommerstemning af grundlovsgæster, der dagen igennem kunne nyde gymnastikopvisninger, grundlovstaler, musikalske indslag, teater og fælles grill på græsset.

Grundlovstalerne bød i år på en tale ved to nuværende elever Andrea og Martha og en tale ved Præst ved
Lyderslev Kirke Janni Persson. Mange højaktuelle emner i relation til grundloven blev berørt i de samfundsnære
taler.
Blandt andet folketingsvalget blev til stor opbakning fra publikum udfordret af de to nuværende elever,
der både tog standpunkt og opfordrede til selvrefleksion:

Selvom man har ret til at ytre, betyder det dog ikke at man har pligt til at ytre. Med tanke på grundloven fortsatte de to piger ind på emner som er yderst relevante for den demokratiske dannelse, de oplever som efterskoleelever og som de tager med fra et år på Gymnastikefterskolen Stevns: Personlig udvikling, nye værdier, opdaterede prioriteter og større forståelse for andre.
Og netop her indledte Præst Janni Persson sin grundlovstale med et fokus på det at ”spring ud i noget nyt.”
Både som efterskoleelev, som præst, som menneske. Hun gav ligeledes grundlovsgæsterne indblik i hendes syn
på hvad Grundloven er og hvilken betydning den har for hende:
Grundloven sikre os vores grundlæggende rettigheder. Jeg har prøvet at opsummere det i tre
dele: Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed. Grundloven skabte nye værdier for os, som er blevet
grundlæggende for vores samfund. Værdier om at kunne sige hvad vi gerne vil og alligevel passe på vores
medmennesker. Tale til vores medmennesker med respekt. Vi har lov til at forsamle os. Lov til at bede til dem vi
vil. Men også lov til at råbe op og sige hvis det her, det ikke er godt nok, at vi er utilfredse. Lov til at tro på det
vi vil, eller slet ikke tro på noget.
En tale der berigede både gamle og unge med smil, forundring og eftertanke.
Grundlovsfesten fortsatte med musikalske indslag fra skolens musikhold efterfulgt af en smagsprøve på sommerens forestilling fra Stevns Friluftscene og hyggelig grill og picnic på græsset bag skolen

Kommentarer