Store Heddinge

Flere kvinder fik forkert brystkræftundersøgelse siger ny rapport

En ny rapport viser at 6 kvinder, der i foråret var blevet henvist til Ringsted Sygehus til en undersøgelse af brystkræft, er blevet fejlvisiteret og derfor ikke fået den undersøgelse de burde have haft.

Rapporten der har kigget på Ringsted sygehus’ praksis samt retningslinjer, når det kommer til at undersøge og diagnosticere brystkræft er lavet af Odense Universitetshospital. En stikprøve på 60 kvinder viser at 10% af kvinderne ikke fik den rette visitering. Stikprøven er fra en 3 måneders periode i år.

Ringsted Sygehus har udtalt at siden maj 2017 har undersøgelserne været efter udført korrekt. Ringsted Sygehus nægter at have fejlvisiteret de 6 kvinder. 4 af de 6 kvinder burde have været direkte sendt videre til en grundigere undersøgelse da de viste tegn på brystkræft.

I de 4 år hvor der foregik mangelfulde undersøgelser. 2013-2017, er i alt 304 fået en forkert undersøgelse.

Region Sjælland afviser at have visiteret de seks kvinder forkert, eller at der er noget galt med lægernes faglighed, men henviser til de forskelligheder der er i de forskellige regioner retningslinjer der er i forhold til at visitere.

Kommentarer