Strøby Egede

Debat: Åbent brev til Fmd. for Plan Teknik og Miljøudvalget Flemming Petersen.

Åbent brev til Fmd. for Plan Teknik og Miljøudvalget Flemming Petersen.
Af Sejer Folke, Medlem af kommunalbestyrelsen
I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Strøby Egede har Stevns kommune betalt for en analyse udarbejdet af ZoffmannHolm Landskabsarkitekter.
Denne analyse konkluderer bl.a. at “Byudvikling på arealerne op mod Ådalen VIL forringe Ådalens naturkvaliteter og Ådalens betydning for byen”.
 
Det er i den nye version af udviklingsplanen, som 3 medlemmer af PTU vedtog på sit sidste møde, ændret til:
 
“Byudvikling på arealerne ned mod Ådalen MÅ IKKE forringe Ådalens naturkvaliteter og Ådalens betydning for byen”
 
videre siges i den oprindelige plan:
“Med denne udviklingsplan foreslås derfor et STOP for byspredning af Strøby Egede. Fortsat store udbygninger af Strøby Egede hhv. mod Ådalen eller mod Strøby VIL VÆRE PÅ BEKOSTNING af den værdifulde natur og kulturlandskabet, som for mange er årsagen til de i første omgang flyttede til Strøby Egede.” 
 
Det er i den nye version ændret til:
“Med denne udviklingsplan foreslås, at der SKRUES NED for udbygning af større parcelhusbebyggelser i Strøby Egede. Yderligere udvikling af byen bør ske med øget fokus på behovet for andre boformer og skal ske efter indefra-ud princippe, i forlængelse af den eksisterende by. Udvikling af eventuelle nye boligområder skal RESPEKTERE den værdifulde natur og kulturlandskabet, som for mange borgere er årsagen til, at de bor i Strøby Egede.” 
 
Disse, tilsyneladende små rettelser, ændrer jo meningen med udsagnene radikalt. yderligere er de i direkte modstrid med stort set alle de høringssvar, som er kommet fra borgerne i Strøby Egede.
 
Derfor vil jeg meget gerne have svar på disse 2 spørgsmål:
 
Hvad er årsagen til, at formuleringerne i denne analyse er blevet ændret forud for den politiske behandling i PTU?
 
Hvem har taget initiativ til denne ændring?
 
Med venlig hilsen
 
Sejer Folke
Medlem af kommunalbestyrelsen

Kommentarer