Land og by

Budgettet for 2017 er vedtaget

Stevns: Dansk Folkeparti vil ikke længere bakke op om et flertal i Kommunalbestyrelsen med Venstre og løsgænger Thor Grønbæk, og vil derfor ikke længere være en del af flertalsgruppen.

Torsdag den 13. oktober blev budgettet for 2017 vedtaget med seks afstemninger om ændringsforslag. Efter tre timer blev flertalsgruppens budgetforslag vedtaget med ændringsforslaget fra Thor Grønbæk, skriver Dagbladet Stevns.

Thor Grønbæks ændringsforslag blev stemt igennem med 17 stemmer for og to stemmer imod fra Dansk Folkeparti.

Læs også: Thor Grønbæk bryder med de konservative

Efter vedtagelsen af budgettet og ændringsforslaget sendte Dansk Folkeparti en pressemeddelelse til Sjællandske om, at Dansk Folkeparti Stevns ikke længere er en del af flertalsgruppen, da tilliden er væk. De stopper samarbejdet, da et samarbejde vil være problematisk, hvis der end ikke kan stoles på en underskrevet samtale.

Borgmester blev ikke informeret

Borgmester Mogens Haugaard (V) vidste først fredag formiddag efter at have snakket med Dagbladet Stevns, at han havde mistet sit flertal i Kommunalbestyrelsen.

– Det er jeg naturligvis trist over at høre. Vi havde et fælles budgetforlig, hvor kun ét punkt skilte os ad, nemlig besparelsen på Ungdomsskolen. Her blev der lagt et meget stort pres fra DF – et pres, som vi følte, var mere, end vi kunne kapere. Derfor sluttede vi op om Thor Grønbæks ændringsforslag, siger borgmesteren til Dagbladet Stevns.

Viceborgmester Varly Jensen (DF) går nu efter et bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen, hvilket også er Mogens Haugaards ønske. Han har dog bedt DF genoverveje den drastiske beslutning.

Skolerne slipper for besparelser

Med en vedtagelse af Thor Grønbæks budgetforslag til Camp Nye Veje, slipper Ungdomsskolen for en besparelse på 800.000 kroner, som der var lagt op til. Ungdomsskolens besparelse bliver reelt kun 100.000 kroner næste år, nu hvor ændringsforslaget med de 1,5 millioner til Camp Nye Veje kroner blev stemt igennem,

Derudover blev besparelsen på justeringen af Musikskolens lærernomering også taget ud af budgettet. Der var desuden også lagt op til en besparelse ved at reducere antallet af 0. klasser ved skolestart i de kommende år. Dette blev også taget ud af budgettet.

Uændrede skattesatser

Skattesatserne er uændrede med budgettet for 2017. Skatteudskrivningsprocenten er 25,0, grundskyldepromillen er på 21,52 og grundskyldepromille landbrug er fortsat 6,72.

Det samlede budget blev vedtaget med 10 stemmer fra Venstre, løsgænger Thor Grønbæk og Dansk Folkeparti, som dog har valgt at forlade flertalsgruppen på baggrund af Thor Grønbæks ændringsforslag, som blev vedtaget.

Kommentarer