Hårlev

Bjarne Hendrichsen fortsat formand for de radikale

Foto: den valgte bestyrelse 1 (fra venstre: Bjarne Hendrichsen (formand), Michael Løvendal Kruse, Bjørn Hansen (nyvalgt), Birgit Voegt (suppleant), Tyge Birk, Niels Hejlskov)

Radikale Venstre Stevns afholdt en fredelig generalforsamling i Frivillighedscentret i Hårlev.

Torsdag den 6. april afholdt Radikale Venstre Stevns generalforsamling i Frivillighedscentret i Hårlev.

Bjarne Hendrichsen afholdt formandens beretning hvor han indledte med at glæde sig over Line Krogh Lays grundige arbejde i kommunalbestyrelsen som har givet partiet god indflydelse og omtale. Beretningen blev modtaget med bifald. Den kan downloades her.

Derefter orienterede Line Krogh Lay orienterede om den radikale gruppes arbejde i kommunalbestyrelsen og om de mærkesager den vil arbejde for i den kommende nyvalgte kommunalbestyrelse. Orienteringen kan downloades her.

Jørgen Gregersen orienterede om sit arbejde i børneudvalget og socialudvalget, blandt andet om projekt ’Nye Veje’, der ser ud til at virke positivt for de unge. Han fortalte også om udsatte unge, samt om to tilflyttede familier, der allerede har kostet kommunen et par millioner kroner. Jørgen Gregersen erklærede sin støtte til Line, med ønske om at hun bliver borgmester.

De to kommunalbestyrelsesmedlemmers orientering blev ligeledes modtaget med bifald.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Formanden, Bjarne Hendrichsen genopstillede og blev genvalgt. Derudover genopstillede to bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Tyge Birk og Bjørn Hansen og de blev også genvalgt.

Radikale Venstre Stevns afholder opstillingsmøde i Strøby Egede 24. april, hvor så mange som muligt opfordres til at stille op. Bestyrelsen vil på mødet bede om bemyndigelse til at supplere kandidatlisten efterfølgende og til at indgå valgforbund.

Foto: situation fra generalforsamling

 

Kommentarer