Store Heddinge

Betaling ved kasse et

Region Sjælland løfter dagligt et stort samfundsansvar ved bl.a. at uddanne elever. Desværre blev der ikke ansat tilstrækkeligt i 2018.

 

Skrevet af John Wennerwald, Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Region Sjælland har derfor fået en millionregning for ikke at leve op til sin forpligtelse om at ansætte elever.

 

Årsagerne til at Region Sjælland i 2018 ikke fik ansat nok var, at der i 2018 blev iværksat en økonomisk spareplan, hvor der skulle spares 184 mio. kr. med fyringer og en økonomiskopbremsning til følge. I den forbindelse er det svært både at fyre og hyre på samme tid. Samtidig var der ikke tilstrækkeligt med ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 

Ifølge trepartsaftalen fra 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter har Region Sjælland ikke ansat nok lægesekretærelever og social- og sundhedsassistentelever. Aftalen sætter et mål for hvor mange elever virksomhederne skal uddanne. For Region Sjælland betyder det, at der skulle uddannes 612 elever i 2018.

 

Eleverne har behov for praktikpladser, så de får erfaring fra arbejdspladserne, så det er lettere at få job efter endt uddannelse.

 

Selvfølgelig skal Region Sjælland uddanne elever og fokus er fremadrettet på at løfte opgaven. Bøden på 1,2 mio. kr. bliver fordelt og betalt af de områder, som ikke fik ansat nok elever.

 

 

 

 

Kommentarer